Prírodovedecká fakulta UK

FYZICKÁ GEOGRAFIA

GEG2 - David Dobročáni

Oznamy

Zverejnené : Štvrtok, 06. máj 2015

OZNAM PRACOVNÝ LIST ATMOSFÉRA

Pracovný list je nutné odovzdať do nasledujúcej vyučovacej hodiny . 

List môže byť odovzdaný v elektronickej na ( mail) alebo fyzickej podobe. 

Pracovný list si nájdete v sekcii - dokumenty

Zverejnené : Štvrtok, 06. máj 2015

OZNAM K TESTU

K TESTU JE POVINNÉ PRINIESŤ SI SLÚCHADLÁ


Správca(ovia) predmetu GEG2 : David Dobročáni
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011