Prírodovedecká fakulta UK

Dejepis

9DEJ - Ferencz Anna

Oznamy

Zverejnené : Streda, 29. október 2013

Exkurzia

29. októbra odchádza autobus z Gemera o 8:00 hod.


Správca(ovia) predmetu 9DEJ : Ferencz Anna
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011