Prírodovedecká fakulta UK

Dejepis

9DEJ - Ferencz Anna

Rozvrh
 


Najnovšie na začiatku
November -1

Štvrtok, 30. november -1 00:00

Spoločenské zmeny XIX. storočia v Uhorsku

Október 2013

Streda, 29. október 2013 11:07 | Trvanie : 1 deň | Miesto : Betliar

Exkurzia

Zobrať so sebou pero, náčrtník, fotoaparát.


Správca(ovia) predmetu 9DEJ : Ferencz Anna
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011