Prírodovedecká fakulta UK

FYZICKÁ GEOGRAFIA

GEG2 - David Dobročáni

Rozvrh
 


Najnovšie na začiatku
Máj 2015

Streda, 12. máj 2015 09:00 | Trvanie : 45 minút | Miesto : IKT miestnosť

TEST Z FYZICKEJ GEOGRAFIE - ATMOSFÉRA

Test z fyzickej geografie bude pozostávať z tematického celku Atmosféra.


Správca(ovia) predmetu GEG2 : David Dobročáni
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011