Prírodovedecká fakulta UK

Prvá pomoc

BIO1111 - Terézia Bučková

Titulná strana

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok.Správca(ovia) predmetu BIO1111 : Terézia Bučková
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011