Prírodovedecká fakulta UK

Srdce – meranie srdcovej činnosti

BIO2012 - Balogáčová Stanislava

Titulná strana

Na tabuľu napíšem veľkým EKG  a žiakom poviem, aby napísali všetko,čo ich napadne,  keď to počujú.


Nechám im určitý čas a potom si to spoločne nahlas prečítame.


 


Správca(ovia) predmetu BIO2012 : Balogáčová Stanislava
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011