Prírodovedecká fakulta UK

Starostlivosť o obehovú sústavu

BIO5080 - Branislav Budiš

Titulná strana

 

Cieľom predmetu je vedieť vysvetliť dôležitosť správneho fungovania obehovej sústavy, poznať závislosť srdcovej frekvencie od telesnej námahy, psychického stavu, telesnej kondície, posúdiť  negatívne dopady zanedbávania kodície obehovej sústavy pre náš život, naše zdravie, navrhnúť a posúdiť možnosti starostlivosti o našu obehovú sústavu


Správca(ovia) predmetu BIO5080 : Branislav Budiš
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011