Prírodovedecká fakulta UK

TDŠPB

KRVNTLAK - Petra Tomčalová

Titulná strana


Krvný tlak

 

Meranie krvného tlaku s využitím meracieho zariadenia Coach Lab II a zmien krvného tlaku v pokoji v sede, v pokoji v stoji a po fyzickej aktivite.


Správca(ovia) predmetu KRVNTLAK : Petra Tomčalová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011