Prírodovedecká fakulta UK

cvicenia

CVICENIA - Jaromír Flaškár

Titulná strana

Rozhodol som sa vytvoriť kurz s množstvom cvičení, teda testov, ktoré poslúžia učiteľom aj žiakom na lepšie zopakovanie učiva. Ak sa učiteľ rozhodne, môže hodnotenie z testov poslúžiť ako podklad pre hodnotenie.


Na to, aby ste mohli absolvovať cvičenia, musíte byť prihlásení.


Správca(ovia) predmetu CVICENIA : Jaromír Flaškár
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011