Prírodovedecká fakulta UK

Kvasenie

DADKA1988 - Daniela Zemanova

Titulná strana


Dôkaz uvoľnovania CO2 pri dýchaní kvasiniek

 

 


 

 

 


Správca(ovia) predmetu DADKA1988 : Daniela Zemanova
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011