Prírodovedecká fakulta UK

Dýchacia sústava

BIOVENI2012 - Katarína Veningerová

Titulná strana

Dýchacia sústava človeka


Nasledujúce cvičenie Vám osvieži vedomosti o dýchacej sústave človeka a zároveň sa dozviete aj niečo o sebe. Máte objem pľúc, ktorý Vám ostatní môžu iba závidieť alebo by ste mali na tom ešte popracovať? V rýchlosti dychu môžete súťažiť so slonmi alebo skôr s myškami? Prečo nám ide po behu vyskočiť srdce z hrude?

Stačí sa trochu pohrať s meracím zariadením COACHLAB II na hodine laboratórnych cvičení z biológie a hneď budete poznať odpovede na všetky zaujímavé otázky.

Nech sa páči, pokračujte ďalej :)


Správca(ovia) predmetu BIOVENI2012 : Katarína Veningerová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011