Prírodovedecká fakulta UK

Dôkaz vápnika v rôznych látkach

DPZCH2018 - Gabriela Klimešová

Titulná strana

Téma: Dôkaz vápnika pomocou karboxylovej kyseliny


POPIS: Úlohou pokusu je poukázať na možnosť použitia karboxylovej kyseliny, kyseliny šťaveľovej, na dôkaz vápnika v rôznych druhoch potravinách za vzniku nerozpustnej zrazeniny šťaveľanu vápenatého. kryštáliky, ktoré je možné ďalej sledovať pod mikroskopom. 


 

 

 


Správca(ovia) predmetu DPZCH2018 : Gabriela Klimešová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011