Prírodovedecká fakulta UK

Chlorovodíková fontána

DSPCH2016 - Martina Hodoňová

Titulná strana

Jednoduchý a efektný chemický pokus chlorovodíková fontána vhodný do 1. ročníka SŠ. Správca(ovia) predmetu DSPCH2016 : Martina Hodoňová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011