Prírodovedecká fakulta UK

Exkurzia Morské oko - Sninský kameň

EXGOE - Rastislav Urbán

Titulná strana

 

Čo nás na exkurzii čaká :)

1. Úloha (individuálna) – fotografovanie okolia
2. Geocaching (skupinová) – využitie GPS a mobilov
3. Natáčanie videa (skupinová)  práca s kamerou a informačnými panelmi 
4. Orientácia v teréne (individuálna) – práca s buzolou 
5. Práca s pracovnými listami 

Správca(ovia) predmetu EXGOE : Rastislav Urbán
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011