Prírodovedecká fakulta UK

Imunitný systém

IMS - michaela kališová

Titulná strana


Projekt sa zaoberá problematikou imunitného systému, zameriava sa na základné pojmy, pribeh imunitnej reakcie a jej dôsledky.


imunitný systém


Správca(ovia) predmetu IMS : michaela kališová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011