Prírodovedecká fakulta UK

kožné choroby

KOZNECHOROB - Gabriela Portášová

Titulná strana


Projekt pojednáva o kožných chorobách, s ktorými sa môže stretnúť pri ošetrení pleti.

Opisuje choroby vyvolané kokmi formou prezentácie a učebných textov.st. aureus

 

 

 

 


Správca(ovia) predmetu KOZNECHOROB : Gabriela Portášová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011