Prírodovedecká fakulta UK

civilizačné ochorenia - obezita

OBEZITA - mária helíková

Titulná strana

Projekt pojednáva o informovanosti žiakov na tému civilizačné ochorenia so zameraním na obezitu.


Správca(ovia) predmetu OBEZITA : mária helíková
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011