Prírodovedecká fakulta UK

pokusy z chémie

POKCH - Kristina Orlicka

Titulná strana

Vítam vás na tomto predmete. Viem, že pre niektorých nie je chémia šálkou kávy, ale spolu to zvládneme. Budem vás sprevádzať pokusmi, ktoré si môžete spraviť aj doma a vypracujete zaujímavé pracovné listy. Ak chémia nie je to pravé, tak sa stretnete s pokusmi, ktoré sú prepojené s biológiou. Spolu to zvládneme :)


Správca(ovia) predmetu POKCH : Kristina Orlicka
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011