Prírodovedecká fakulta UK

Srdce

SRDCE - Viera Foltánová

Titulná strana


Projekt pojednáva o činnosti a anatomickej stavbe srdca, ponúka cvičenia pre žiakov a učebné texty s prezentáciou.

srdce


Správca(ovia) predmetu SRDCE : Viera Foltánová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011