Prírodovedecká fakulta UK

Príprava jodoformu

TDPCH3 - Igor Kokavec

Titulná strana

Ak hľadáš aktraktívny a náročnejší chemický pokus si na správnej stránke!

 

Halogenácia organických zlúčenín

 

PRÍPRAVA 3-JÓDMETÁNU 

 

Pokračuj v časti Učebný postup


Správca(ovia) predmetu TDPCH3 : Igor Kokavec
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011