Prírodovedecká fakulta UK

TDSPCH - Horčíkovo - hliníková sopka

TDSPCHMV - Michal Vrabec

Titulná strana

Horčíkovo - hliníková sopka 


Máme horčík, máme hliník a pár ďalších vecí. 


Keď k tomu horiacu špajdlu priložíme krásne sa to vznieti.


Plameň biely, žiarivý aj Výskumný zváračský ústav sa môže schovať 


škoda len že musia pri tom všetky porcelánové misky pukať.


Správca(ovia) predmetu TDSPCHMV : Michal Vrabec
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011