Prírodovedecká fakulta UK

Dejepis

9DEJ - Ferencz Anna

Popis predmetu

Motivácia

Následky vyrovnania.

Popis

Predmet: Dejepis

Vyučujúca: Ferencz Anna

Kontakt: ferenczanna55@gmail.com

Obsah predmetu

Spoločenské premeny XIX. storočia v Rakúsko-Uhorskej Monarchii.


Správca(ovia) predmetu 9DEJ : Ferencz Anna
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011