Prírodovedecká fakulta UK

Didaktika školských pokusov z chémie 2

DPCH2 - Lucia Časnochová

Popis predmetu

Popis

Tento predmet obsahuje krátky pokus vhodný pre 1. - 4. ročník gymnázií s názvom Príprava kryštalického striebra, ktorý je možné využiť pri viacerých témach. Nájdete tu zadanie, podľa ktorého môžete pokus realizovať, vypracovaný protokol a odkaz na video.

 


Správca(ovia) predmetu DPCH2 : Lucia Časnochová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011