Prírodovedecká fakulta UK

Popis predmetu

Popis

Význam  tohto  predmetu  je, žiakom ale  rovnako  aj  učiteľom ukázať ako  sa dajú  sprístupňovať vlastnosti  oxidu  uhličitého  a kyslíka pomocou  zaujímavých  pokusov nielen  na ZŠ ale aj  na Gymnáziu. Pokusy sú  nenáročné  a žiaci  ich  realizáciu  zvládnu  aj z  pohodlia domova. Zároveň tento  predmet ponúka zaujímavé pracovné  listy ku  danej  téme , ktoré  učitelia môžu  využiť na svojich  hodinách  chémie.


Správca(ovia) predmetu DPCHDP : Lenka Farská
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011