Prírodovedecká fakulta UK

FYZICKÁ GEOGRAFIA

GEG2 - David Dobročáni

Popis predmetu

Obsah predmetu

Obsahom predmetu je fyzická geografia, ktorá skúma zákonitosti formovania a dynamiky prírodnej zložky krajinnej sféry. 


Správca(ovia) predmetu GEG2 : David Dobročáni
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011