Prírodovedecká fakulta UK

Geografia, Afrika, CLIL

GEOCLIL0507 - Ivana Paúrová

Popis predmetu

Popis

http://www.zabavnetesty.sk/quiz/koala-medvedikovita

Obsah predmetu

Aktivity na precvičovacie


Správca(ovia) predmetu GEOCLIL0507 : Ivana Paúrová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011