Prírodovedecká fakulta UK

Popis predmetu

Popis

Tento kurz je určený pre 1. ročník gymnázií. Môžte si v ňom precvičiť vedomosti z geologickej a geomorfologickej stavby Slovenska.


Správca(ovia) predmetu GEOLGEOMSR : Jozef Brisuda
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011