Prírodovedecká fakulta UK

Dokumenty a odkazy

 O úroveň vyššie |   Vyhľadať |  Prebrať aktuálny adresár

Zoznam súborov | Miniatúry
 
Meno Veľkosť Dátum poslednej úpravy
Geologické_mapy.url 300 Bytes 05.05.2015
Hra_-_urč_geomorfologické_celky,_ver._1.url 390 Bytes 05.05.2015
Hra_-_urč_geomorfologické_celky,_ver._2.url 324 Bytes 05.05.2015
Mapa_vrchov_pohorí.kmz 4.18 KB 05.05.2015
Príprava_na_vyučovaciu_hodinu_s_využitím_IKT.docx 16.33 KB 05.05.2015
Urč_polohu_geomorfologického_celku.flipchart 1.51 MB 05.05.2015
Vežký_Kriváň.jpg 127.17 KB 06.05.2015

Správca(ovia) predmetu GEOLGEOMSR : Jozef Brisuda
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011