Prírodovedecká fakulta UK

Informatika

INF1 - Juraj Pecháč

Skupiny

   
 Skupiny Registrácia Registrovaný Max.
Prázdne

Správca(ovia) predmetu INF1 : Juraj Pecháč
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011