Prírodovedecká fakulta UK

Digitalne tehnologie

DT - Petronela Somodiova

Užívatelia (počet : 1)


Obrázky používateľov
   
Priezisko Krstné meno Profil Funkcia Skupina
1  SomodiovaPetronelaSprávca - -
   

Správca(ovia) predmetu DT : Petronela Somodiova
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011