Prírodovedecká fakulta UK

Užívatelia (počet : 2)


Obrázky používateľov
   
Priezisko Krstné meno Profil Funkcia Skupina
1  BrisudaJozefSprávca - -
2  DubovskiDanielPoužívateľ - -
   

Správca(ovia) predmetu GEOLGEOMSR : Jozef Brisuda
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011