Prírodovedecká fakulta UK

Globálne problémy ľudstva

GLOB - martin madaj

Užívatelia (počet : 2)


Obrázky používateľov
   
Priezisko Krstné meno Profil Funkcia Skupina
1  HomolamarekPoužívateľ - -
2  MadajmartinSprávca - -
   

Správca(ovia) predmetu GLOB : martin madaj
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011