Prírodovedecká fakulta UK

Penicillium a Aspergillus

DT12017 - Čamajová Katarína

Zadania

   
Názov Typ Začiatok Koniec
Prezentácia z húb Individuálne 23. október 2017 v 17:20 23. október 2018 v 17:20

Správca(ovia) predmetu DT12017 : Čamajová Katarína
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011