Prírodovedecká fakulta UK

geografia9

GEG9MJ - Mária Jakubcová

Zadania

   
Názov Typ Začiatok Koniec
zadanie 1 - turistický sprievodca Individuálne 26. apríl 2015 v 08:06 26. apríl 2016 v 08:06
zadanie 2 - O Slovensku Individuálne 26. apríl 2015 v 08:14 26. apríl 2016 v 08:14

Správca(ovia) predmetu GEG9MJ : Mária Jakubcová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011