Prírodovedecká fakulta UK

geografia

GEO123 - Petra Chrebetová

Zadania

   
Názov Typ Začiatok Koniec
Úloha ako bonus - 1 Individuálne 15. jún 2016 v 07:00 19. jún 2016 v 23:59
Úloha ako bonus - 2 Individuálne 15. jún 2016 v 07:00 19. jún 2016 v 23:59

Správca(ovia) predmetu GEO123 : Petra Chrebetová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011