Prírodovedecká fakulta UK

Geografia

GEO1981 - Slávka Valentková

Zadania

   
Názov Typ Začiatok Koniec
Oceány a moria Individuálne 21. máj 2016 v 14:30 21. máj 2016 v 15:30

Správca(ovia) predmetu GEO1981 : Slávka Valentková
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011