Hlavná stránka projektu - Zadanie

Zamysli sa nad jednotlivými zadaniami a pokús sa nájsť správne odpovede.
chránené stromy

V priečinku Dokumenty som uviedla len dva chránené stromy v regióne Stredné Pohronie.

Tvojou úlohou je nájsť , napr. pomocou internetu iné stromy, ktoré radíme medzi chránené v tomto regióne.


K dispozícii od 03. December 2008 v 17:42 do 03. December 2009 v 17:42
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
povrch
Stručne charakterizuj povrch územia Stredné Pohronie.

K dispozícii od 03. December 2008 v 17:45 do 03. December 2009 v 17:45
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
Najmladšia sopka na Slovensku

Na území regiónu Stredné Pohronie sa nachádza najmladšia sopka na Slovensku.

Tvojou úlohou je napísať názov tejto sopky, resp. lokality, kde sa presne nachádza a prečo ju tak voláme.


K dispozícii od 03. December 2008 v 17:46 do 03. December 2009 v 17:46
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
UNESCO
Vymenuje všetky mestá na území Slovenska, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ktoré pamätihodnosti tam radíme z regiónu Stredné Pohronie? 

K dispozícii od 03. December 2008 v 18:12 do 03. December 2009 v 18:12
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
tvoj názor
Ktorú oblasť regiónu by si ty rád navštívil ? A prečo?

K dispozícii od 03. December 2008 v 18:16 do 03. December 2009 v 18:16
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
mapa č.1
Na mapa č.1 ( je v dokumentoch ) vyznač geomorfologické celky, ktoré patria do regiónu Stredné Pohronie.

K dispozícii od 03. December 2008 v 18:42 do 03. December 2009 v 18:42
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
mapa č.2
Na mape č.2 ( pozri priečinok Dokumenty ) sa pokús vyznačiť, kde na území Slovenska leží región Stredné pohronie.

K dispozícii od 03. December 2008 v 18:43 do 03. December 2009 v 18:43
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny