Hlavná stránka projektu - Popis projektu

Banské múzem v prírode
Projekt je zameraný pre žiakov nielen na ZŠ , ale aj na gymnáziu. Záleží na učiteľovi kedy videoprojekciu zaradí do vyučovania. Je samozrejmé, že je vhodné ju zrealizovať pri preberaní SR.  
Kvalifikácia a ciele

Cieľom projektu "Banské múzeum v prírode" je poukázať na zaujímavosti a krásy, ktoré oblasť Štiavnických vrchov skrýva.

Je dobré, že žiaci si aj takýmto spôsobom priblížia život baníka, jeho každodennú prácu. Sú oboznámení s prístrojmi, spôsobmi, ktoré napomáhali k ťažbe nerastov.

Žiaci si zopakujú polohu mesta, geologickú stavbu pohoria Štiavnické vrchy. Spoznajú aj iné, či už prírodné alebo archeologické pamätihodnosti tohto úchvatného mesta.   

Obsah projektu

Samotný obsah projektu nie je vôbec náročný. Je vhodný takmer všetkým vekovým kategóriám. Pre žiakov na prvom stupni , to asi nebude veľmi zaujímavé.

Žiaci, ktorí sedia v triede len pozorujú celý priebeh exkurzie a samozrejme sa môžu vhodne zapájať .

Aktivity Výuka - precvičovanie

- rozšírené vedomosti o CHKO Štiavnické vrchy

- vedomosti o banskej minulosti územia

- spomenutie si iných krás mesta Banská Šiavnica