Hlavná stránka projektu - Popis projektu

Obsah projektu

Cieľom cvičenia je potvrdiť pravdivosť toho, že jediných pravým a organizmu nezávadným emulgátorom je žlč, potvrdiť tvrdenia o tom, že aj iné látky okrem žlče sú schopné emulgovať tuky, ale len v prostredí "in vitro", ukázať žiakom, že emulziu možno vytvoriť :

a, v dôsledku mechanického pretrepávania ( nestála)

b, v dôsledku chemických vlastností skúmaných látok (stála, trvalá)

Počas cvičenia budeme pozorovať, čo sa udeje v jednotlivých skúmavkách s rozličnými chemickými látkami.