Hlavná stránka projektu - Zadanie

POROVNANIE PEČENE
Najskôr si prečítajte celé zadanie! Vypracované zadanie pošlite vo formáte doc. dokumentu. V Dokumentoch a odkazoch si pozrite obrázok s názvom: POROVNANIE_PECENE.jpg ( http://www.raft-project.sk/claroline/claroline/document/document.php ) Porovnajte  pečeň 1 a pečeň 2  na obrázku a určte všetky rozdielne znaky. Odhadnite, akým živočíchom patrí pečeň 1 a pečeň 2.   Vypracované zadanie pomenujte "porovnanie_trieda" a ...

K dispozícii od 27. Apríl 2008 v 10:08 do 27. Apríl 2009 v 10:08
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny