Hlavná stránka projektu - Zadanie

Krok za krokom vypracujte Zadanie 1-4. Dozviete sa niečo nové, zopakujete už známe a popri tom poradíte známym vo vašom okolí, ktorí plánujú prírastok do rodiny.

Zadanie 1
Akú schopnosť (vlastnosť) majú kmeňové bunky? V ktorých tkanivách sa nachádzajú? Sú prítomné v tele človeka po celý život? Odpoveď zdôvodnite. Čím sa odlišujú krvotvorné kmeňové bunky od ostatných kmeňových buniek? Odpovede na otázky vypracujte v aplikácii MS Word a pošlite formou prílohy. ...

K dispozícii od 17. December 2008 v 14:08 do 17. December 2009 v 14:08
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
Zadanie 2
Prezrite si prezentáciu "Pupocnikova_krv_prezentacia" ( http://www.raft-project.sk/claroline/claroline/document/document.php ) a vyhľadajte informácie o možnostiach využitia pupočníkovej krvi. Uveďte 3 rôzne ochorenia, ktoré je možné liečiť transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Názvy 3 ochorení pošlite ako text (nie formou prílohy). ...

K dispozícii od 17. December 2008 v 14:25 do 17. December 2009 v 14:25
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
Zadanie 3

Na internete vyhľadajte informácie o možnostiach spracovania a uskladnenia pupočníkovej krvi dieťaťa vo Vašej rodine. Jednotlivé kroky stručne opíšte a uveďte v 5-ich bodoch.

Opis v 5-ich bodoch pošlite ako text (nie formou prílohy).


K dispozícii od 28. December 2008 v 12:46 do 28. December 2009 v 12:46
Iba text (text je povinný, bez súboru)
Individuálny
Zadanie 4
Porovnajte možnosti (rozdiely a výhody) využitia: vlastného transplantátu pupočníkovej krvi, verejného registra pupočníkovej krvi. Potrebné informácie nájdete na webovej stránke EUROCORD-SLOVAKIA ( http://www.raft-project.sk/claroline/claroline/document/document.php ). Zadanie vypracujte v aplikácii MS Word a pošlite formou prílohy. ...

K dispozícii od 28. December 2008 v 13:03 do 28. December 2009 v 13:03
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny