Popis projektu
Dokumenty a odkazy
Postupy a návody
Zadanie
Používatelia
Cvičenia
 

Hustota homogénnej látky je definovaná ako pomer jej hmotnosti ku objemu, ktorý látka zaberá. Vyjadruje vlastnosť látky danú zložením a nezávisí od miesta merania, iba od jeho fyzikálnych podmienok.
Hustotu môžeme merať rôznymi spôsobmi napr. vážením, pyknometrickou či  hydrostatickou metódou.
My si však ukážeme jednoduchší spôsob merania hustoty.