Hlavná stránka projektu - Popis projektu

Kysuce

Cieľom projektu je priblížiť žiakom regionálne rozdiely v prírode a v živote obyvateľov rôznych častí SR.

Projekt "Kysuce" by mal prebiehať počas témy Severná oblasť stredného Slovenska v 8.ročníku ZŠ, ale dá sa využiť aj na Gymnáziu, keď sa preberá SR.

Bolo by fajn, keby sa podarilo pripraviť podobný program aj školám z iných regiónov...

napr.: či už zo západného, stredného, južného alebo východného Slovenska, najlepšie by bolo, keby zvyky regiónu boli dosť odlišné od iných regiónov. 

Kvalifikácia a ciele

1. Preopakovať si polohu Kysúc.

2. Priblížiť zaujímavosti regiónu.

3. Zoznámiť sa s udržiavanými zvykmi tohto regiónu v cezročnom období.

Obsah projektu

Projekt sa dá prispôsobiť vekovej kategórii zúčastnených.

S regionálnymi zvykmi sa môžu oboznámiť taktiež všetky vekové kategórie.

Polohová charakteristika je známa aj pre ZŠ, náročnosť exkurzie je potrebné prispôsobiť.

 

Aktivity Výuka - precvičovanie

- orientácia na mape

- rozšírenie vedomostí o CHKO Kysuce

- názorné ukážky chránených prírodných útvarov

- rozšírenie obzorov a informácii o ľudových zvykoch regiónu

Podpora