Popis projektu
Dokumenty a odkazy
Postupy a návody
Zadanie
Cvičenia
 

Aký je rozdiel medzi okysličenou a odkysličenou krvou?

Je ten rozdiel vidie vožným okom?

Odpovede nájdete v tomto projekte!