Hlavná stránka projektu - Popis projektu

Princíp
Kyslík pripravíme tepelným rozkladom manganistanu draselného. Vznikajúci kyslík oxiduje hemoglobín na oxyhemoglobín a prebieha oxidácia krvi.

2KMnO4 ------- K2MnO4 + MnO2 + O2
Hb + O2 ------- HbO2

Hb - hemoglobín
HbO2 - oxyhemoglobín
Kvalifikácia a ciele
Ciežom projektu je demonštrova oxidáciu krvi.
Motivácia
Prenos kyslíka sprostredkúvajú červené krvinky, konkrétne krvné farbivo hemoglobín. Kyslík sa v krvných alveolách viaže na hemoglobín, pričom vzniká oxyhemoglobín. Táto zmena hemoglobínu sa nazýva oxidácia. Kyslík je v hemoglobínovej molekule viazaný len jednou väzbou, preto sa z neho v tkanivách žahko uvožňuje. Okysličená krv je jasnočervenej farby a prúdi v tepnách.