Hlavná stránka projektu - Cvičenia : Pôda, pôdne druhy, pôdne typy

Otestuje sa!

Aktuálny čas : 0 Bez časového obmedzenia
K dispozícii od 02. Október 2008 v 09:40

Otázka 1 / 9
Čo je to pôda?
Viacnásobné odpovede