Hlavná stránka projektu - Postupy a návody

pokus č. 1

Pokus č. 1: Druhy pôd

Pomôcky: Vzorky rôznych druhov pôd po 100 g

Pracovný postup: Vzorky pôdy mierne navlhčíme a skúšame medzi palcom a ukazovákom, vzorku formujeme. Sledujeme hmatové pocity.

Pozorovanie: Vzorky pôdy vyvolávajú rôzne hmatové pocity. Druhy pôd: kamenitá - prevaha úlomkov a hornín, piesočnatá - drsná a zrnitá, suchá, netvárna, kamenitopiesočnatá - drsná a zrnitá čiastočne tvárna, piesočnatohlinitá - čiastočne zrnitá, dobre tvárna, hlinitá - čiastočne zrnitá, dobre tvárna, ílovitá - mydlovitá, mastná dobre tvárna, lepkavá


Modul
žiadny modul