Hlavná stránka projektu - Postupy a návody

pokus č. 2

Pokus č. 2: Stanovenie pH pôdy

Pomôcky: kadička, lyžička, sklená tyčinka, univerzálny indikátorový papierik, destilovaná voda, vzorka pôdy (20 g), lievik, skúmavka, filtračný papier. Pracovný postup: Do kadičky dáme 10 g vzorky pôdy, pridáme 25 ml destilovanej vody a asi 10 minút dôkladne pretrepávame. Po usadení vzorky výluh prefiltrujeme do skúmavky. Do filtrátu v skúmavke ponoríme univerzálny indikátorový papierik. Farbu navlhčeného papierika porovnáme s farebnou stupnicou.

Pozorovanie: Porovnáme farbu indikátorového papierika s farebnou škálou. pH Reakcia pôdy: 3 - 4 silno kyslá pôdy 5 kyslá pôdy 6 slabo kyslá pôdy 7 neutrálna pôdy 8 slabo alkalická pôda 9 alkalická pôdy 10 - 11 silno alkalická pôda

Záver: Väčšine kultúrnych rastlín vyhovuje pôda s hodnotou pH okolo 7. zisťovanie pH sa využíva pri hnojení poľnohospodárskej pôdy.


Modul
žiadny modul