Hlavná stránka projektu - Postupy a návody

pokus č. 3

Pokus č. 3: Priepustnosť vody pôdou

Pomôcky: 3 lieviky, odmerný valec, 3 kadičky, 3 stojany, 3 kruhy filtračného papiera, vata, ceruzka na sklo, hodinky, voda, 3 vzorky pôdy, sklená tyčinka.

Pracovný postup: Na stojan upevníme rovnaké lieviky. Ich hrdlá utesníme vatou a pod každý postavíme kadičku. Lieviky naplníme vzorkami pôdy a prikryjeme filtračným papierom. Každú vzorku rovnomerne polejeme 100 ml vody a pre každú zvlášť určíme pomocou hodiniek a odmerného valca: - čas, za aký odkvapne prvá kvapka, - množstvo nakvapkanej vody v intervaloch 5, 10, 15, 20 ... minút, - čas, kedy sa presakovanie skončí. Výsledky zaznamenáme do tabuľky.

Pozorovanie: Voda presakuje rôznymi druhmi pôd rôznou rýchlosťou. Hrubozrné pôdy prepúšťajú vodu rýchlejšie a množstvo presiaknutej vody je najväčšie.

Záver: Pôdy majú tým väčšiu priepustnosť, čím sú hrubozrnnejšie.


Modul
žiadny modul