Hlavná stránka projektu - Zadanie

zadanie č. 1
Vymenujte aspoň 7 faktorov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti pôdy. Ako pozitívne a negatívne ovplyvňuje vlastnosti pôdy človek?

K dispozícii od 13. Október 2008 v 11:47 do 13. Október 2009 v 11:47
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
zadanie č. 2
Podľa zrnitostného zloženia pôdy rozdeľujeme na tieto druhy: Piesočnaté pôdy (ľahké) - obsahujú veľa zŕn piesku, vznikli na naviatych pieskoch a riečnych náplavoch. Medzi zrnami piesku majú veľa vzduchu a ľahko vysychajú. Ľahko prepúšťajú vodu a sú málo úrodné. Hlinité pôdy (stredne ťažké) - obsahujú veľa prachových častíc. Vyvinuli sa na sprašiach. Vyskytujú sa na sopečných horninách. Sú to najlepšie poľnohospodárske pôdy. Ílovité pôdy (ťažké) ...

K dispozícii od 13. Október 2008 v 11:56 do 13. Október 2009 v 11:56
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
zadanie č. 3
Rozlišujeme tieto pôdne typy: Regozem – nevyvinutá pôda na sypkých sedimentoch, väčšinou na pieskoch, s obsahom humusu do 1%. Zaberá 2,56% plochy SR, je to slabo produkčná pôda, najväčšie rozšírenie má na silikátoch Záhorskej nížiny. Černozem – podložie tvoria sypké sedimenty, predovšetkým spraš, humusový horizont má okolo 60cm. Obsah humusu u nás cca. 3-4%. Má vysokú úrodnosť. Zaberá 14,1% plochy SR. Vyskytujú sa zväčša na sprašových tabuliach, ...

K dispozícii od 13. Október 2008 v 12:03 do 13. Október 2009 v 12:03
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
zadanie č. 4
Rozlišujeme pôdne typy a pôdne druhy. Pôdny typ je veľká skupina pôd, ktoré sa vyvíjali v bioklimatických a hydrologických podmienkach jedného typu, spravidla na určitých skupinách materských substrátov a sú charakterizované výrazným prejavom základného pôdotvorného procesu, ktorý sa však môže kombinovať s druhými procesmi. Pôdny typ obsahuje teda pôdy, ktoré vznikli v určitom type prírodnej krajiny. Pôdy jedného typu sú charakterizované: 1. ...

K dispozícii od 13. Október 2008 v 12:06 do 13. Október 2009 v 12:06
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
Zadanie č. 5
Vyhľadajte na internete organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou pôd a uvedťe aj ich web stránky.

K dispozícii od 16. Október 2008 v 12:00 do 16. Október 2009 v 12:00
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
Zadanie č. 6

Chceli by sme vás poprosiť vyplniť dotazník, prostredníctvom, ktorého by sme chceli zistiť ako sa vám páčila videokonferencia.

Dotazník je na stránke:

http://www.drstefan.sk/dotaznik2/dotaznik_po.php


K dispozícii od 17. Október 2008 v 08:54 do 17. Október 2009 v 08:54
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny